Gestionarea activelor fixe (MF și OI)

Gestionarea activelor din patrimoniu (mf și oi) cu ajutorul codurilor de bare

Gestionați toate obiectele din patrimoniu prin coduri de bare identificabile cu ajutorul terminalelor mobile. Astfel, procesul de inventariere este simplificat și este eliminată posibilitatea de eroare umană.

Gestionarea eficientă a informațiilor despre active

Gestionarea mai bună a datelor privitoare la patrimoniu, prin urmărirea separată a detaliilor referitoare la caracteristici fizice, contabile și de mentenanță ale activelor. Pot fi alocate automat obiectele inventariate pe centre de cost, locații, persoane, prin modulul de inventariere.

Interfațare cu sistemele erp

Optimal Fixed Assets oferă posibilitatea interfațării cu orice sistem de gestiune contabilă implementat la beneficiar în vederea exportului obiectelor de patrimoniu sau a notelor contabile. Transferurile din teren pot fi semnalate prin scanarea de coduri de bare.

Rapoarte de inventar conform legislației în vigoare

Transformați datele brute culese din teren în urma procesului de inventariere în rapoarte conform legislației în vigoare (stoc scriptic vs stoc faptic, plusuri/ minusuri).

 

MODULE ALE SOLUȚIEI OPTIMAL FIXED ASSETS:

Modulul central de administrare (back office)

 • Gestionarea completă pe grupe și subgrupe de clasificare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar. Sunt incluse aici adăugările, modificările și eliminările de obiecte, precum și mișcările de inventar, transferuri între locații;
 • Gestionarea locațiilor (sucursalelor) și a patrimoniului acestora (realizarea inventarului fizic al locațiilor aflate în diverse puncte ale țării);
 • Gestionarea tuturor obiectelor din patrimoniu și a incintelor din locații prin coduri de bare identificabile cu ajutorul terminalelor mobile;
 • Calculațiile necesare pentru amortizarea lunară conform algoritmilor introduși pe tipuri de amortizare;
 • Posibilitatea de a face ajustările necesare în calculul amortizării, reevalăuri, contracte de leasing sau alte situații identificabile ulterior;
 • Posibilitatea de a vizualiza situația patrimoniului și a amortizării in luni anterioare;
 • Posibilitatea de a reveni pentru recalcul sau modificări în luna anterioara;
 • Păstrarea unui istoric al mișcărilor obiectelor din patrimoniu (mișcări între diferitele încăperi ale unei locații, precum și între locații);
 • Realizarea rapoartelor necesare (inventar, amortizare, mișcări);
 • Raportarea datelor de inventar culese prin terminalul mobil în aplicația central. Crearea automată a corelațiilor necesare pentru a sincroniza stocul scriptic cu cel faptic (inclusiv crearea automată a mișcărilor și a istoricului mișcărilor);
 • Crearea notei de amortizare. Exportul către aplicația de contabilitate a valorii amortizării lunare pe locații și grupe de clasificare;
 • Funcții speciale pentru crearea și tipărirea codurilor de bare.
 • Posibilitatea lansării aplicației de la mai multe stații de lucru, simultan sau alternativ;
 • Posibilitatea lansării aplicației și a conectării la baza de date server prin diferiți utilizatori cu drepturi explicite de utilizare;
 • Alte funcții necesare gestionării bazei de date, întreținere, administrare, gestiune utilizatori.

Modulul client (terminalul mobil cu cititor de coduri de bare)

 • Culegere de la baza de date server a informațiilor despre inventarul unei locații în vederea verificărilor;
 • Funcție pentru identificarea (verificarea) existenței obiectului prin citirea codului de bare;
 • Funcție pentru transmiterea (sincronizarea) inventarului verificat cu baza de date server (aflat la Head Office);
 • Funcții minime pentru afișarea datelor (a inventarului) la terminalul mobil (pe grupe de clasificare, pe incinte, pe articole identificate/neidentificate, etc).
BENEFICII OFERITE DE SOLUȚIA OPTIMAL FIXED ASSETS:
 • Reducerea costurilor alocate cu 50-60%;
 • Reducerea timpilor alocați inventarierii;
 • Localizarea oricărui mijloc fix;
 • Luarea decizilor asupra casării în funcție de starea constatată pe teren;
 • Evidența mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar este mai strictă;
 • Soluție matură și stabilă oferită de un leader în soluții de mobilitate și coduri de bare;
 • Integrarea facilă cu alte sisteme IT;
 • Urmărirea mișcărilor mijloacelor fixe;
 • Soluție parametrizabilă cu timp scurt de implementare;
 • Interfață prietenoasă, intuitivă atât pentru cei care fac inventarierea, cât și pentru utilizatorii de server;
 • Servicii de calitate de project management, proiectare, implementare și post implementare (mentenanță și suport);
 • Soluție fiabilă demonstrată de numeroase implementari.

BENEFICIAZĂ DE UN DEMO PERSONALIZAT AL SOLUȚIEI OPTIMAL FIXED ASSETS

RO
EN RO