Servicii de inventariere MF și OI cu coduri de bare/RFID

IDENTIFICARE, ETICHETARE ȘI RAPORTARE

Fiecare organizație investește sume considerabile în activele fixe sau circulante, care asigură motorul derulării activității economice. De aceea, dincolo de obligația legală de realizare a inventarierii financiar-contabile, administratorii de patrimoniu trebuie să organizeze activitățile de monitorizare operativă a tuturor elementelor de activ. Serviciile de inventariere oferite de Optima Group acoperă toate tipurile de active fixe sau circulante: mijloace fixe, obiecte de inventar, stocuri.

Cum funcționează?
Metodologia de lucru utilizată de Optima Group asigură imparțialitatea operațiunii de inventariere, agenții de inventar fiind independenți de gestiunea patrimonială. Inventarierea se realizează prin utilizarea terminalelor mobile echipate cu cititoare laser de coduri de bare sau de etichete inteligente (RFID) pentru citirea etichetelor aplicate pe obiecte, astfel fiind confirmată existența fizică și identitatea corectă a obiectelor. Această procedură aduce beneficii imediate pentru acționari, consilii de administrație și conducerile organizațiilor patrimoniale, prin furnizarea unor rapoarte corecte și de încredere. În etapa de iniţiere, Optima va identifica cerinţele tuturor persoanelor implicate, atât din departamentele financiar contabil cât şi din IT, operaţional, gestionare patrimoniu, achiziţii, etc şi va întocmi procedura de inventariere detaliată, ţinând cont şi de indicatorii cantitativi care se propun a fi atinşi.
Comisia de inventariere
Comisiile de inventariere sunt coordonate de către o comisie centrală, numită prin decizie scrisă. Comisia Centrală de inventariere are ca sarcină să organizeze, să instruiască, să supravegheze și să controleze modul de efectuare a operațiunilor de inventariere. 
Comisia Centrală de inventariere raspunde de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor legale. Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii, contabilii care țin evidența gestiunii respective (dar pot participa la efectuarea operațiunilor de inventariere) și nici auditorii interni. 
Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi înlocuiți decât în cazuri bine justificate și numai prin decizie scrisă.
Beneficiile serviciilor de inventariere active
Realizând inventarierea activelor cu Optima Group, beneficiați de un număr mare de agenţi cu experienţă pe care îi putem mobiliza în timp scurt; metodă de lucru optimizată, care permite un timp scurt de realizare a acestei operaţiuni; date livrate în format electronic cu posibilitatea de vizualizare online, prin produse software proprii; proceduri de lucru certificate ISO 9001:2008; un cost corect si eficient asociat unui serviciu ireprosabil; rapoarte complete conform legislatiei in vigoare.
INDUSTRII

In functie de domeniile de activitate, piata de inventariere active se structureaza astfel (sursa: Optima Group):

Dorești să stii cât costa serviciile de inventariere active pentru bussines-ul tău?
RO
EN RO