Ministerul Culturii

Despre companie

Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, înființat prin reorganizarea Ministerului Culturii și Cultelor, este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care elaborează și asigură aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii, cultelor religioase și patrimoniului național.

RO