Rezultatele proiectului „Investiții pentru diversificarea capacității de prestare a serviciilor optima group s.r.l.”

Activitatea 1 - Managementul proiectului

Rezultate:

 • monitorizarea respectarii prevederilor contractului între Organismul Intermediar şi Beneficiar, monitorizarea respectării bugetului și a prevederilor legislative in vigoare,
 • documentații de atribuire a contractelor de achiziție și dosarele de achizitie in urma derularii procedurilor de atribuire aferente in conformitate cu Ordinul 1284 si instructiunile aplicabile,
 • 1 cerere de prefinanțare nr. 1,
 • 1 cerere de rambursare nr. 1 ,
 • 1 notificare nr. 1 privind modificarea contractului de finanțare, solicitarea de act adițional nr. 1,
 • 3 rapoarte de activitate lunare ale furnizorului de servicii de consultanta:

RAC nr. 1 din 01.06.2018

RAC nr. 2 din 01.07.2018

RAC nr. 3 din 01.08.2018  

 • 1 cerere de rambursare nr. 2 ,
 • 1 cerere de plată nr. 1 ,
 • 1 cerere de rambursare nr. 3 aferentă cererii de plată nr. 1 ,
 • 1 notificare nr. 2 privind modificarea calendarului de activități al proiectului
 • 1 notificare nr. 3 privind îndreptarea erorii materiala identificata in planul de achizitii din cererea de finantare (Dintr-o eroare la completarea modulului de achizitii (sectiunea plan de achizitii a Cererii de finantare), pentru achizitia de echipamente si active necorporale au fost incluse ambele loturi in linia de achizitie aferenta Lotului nr.1, iar Lotul nr.2 pastrandu-si valoarea suma acestuia s-a dublat in mod gresit)
 • 1 notificare nr. 4 privind actualizarea anexei 4 – Graficul cererilor de rambursare/prefinanțare/plată
 • 2 rapoarte de activitate lunare ale furnizorului de servicii de consultanta:

RAC nr. 4 din 01.09.2018

RAC nr. 5 din 01.10.2018  

 • 1 cerere de rambursare nr. 4 aferentă cererii de plată nr. 2 ,
 • 3 rapoarte de progres

Raport nr. 1

Raport nr. 2

Raport nr. 3

 • 3 rapoarte de activitate lunare ale furnizorului de servicii de consultanta

RAC nr. 6 din 01.11.2018,

RAC nr. 7 din 01.12.2018,

RAC nr. 8 din 01.01.2019 

 • 3 PV-uri consultanță

PV nr. 6/ 01.11.2018,

PV nr. 7/ 01.12.2018,

PV nr. 8/ 01.01.2019

 • 1 notificare nr. 5 privind actualizarea anexei 4 – Graficul cererilor de rambursare/ prefinanțare/ plată
 • 1 cerere de rambursare nr. 5/14.01.2019 ,
 • 1 raport de activitate al furnizorului de servicii de consultanta

RAC nr. 9 din 13.02.2019

 • 1 PV nr. 9/13.02.2019
 • 1 Raport de progres nr. 4 – final
 • 1 cerere de rambursare nr. 6 – finala
 • minute ale sedințelor echipei de proiect - 4.
Activitatea 2 - Achizitie de echipamente pentru inventariere

Subactivitatea 2.1. Atribuirea contractului de furnizare de echipamente pentru inventariere

Rezultat: 1 contract de furnizare nr. 700/21.05.2018, furnizor MAGUAY COMPUTERS S.R.L. pentru: echipamente inventariere, echipamente IT, active necorporale.

Subactivitatea 2.2. Recepția și instalarea echipamentelor pentru inventariere

Rezultate:

 • echipamente pentru inventariere recepționate și instalate – 217 buc.:
 • PV de receptie FN/25.06.2018
 • ultrabook – 40 buc.
 • PV de acceptanță și recepție echipamente tehnologice-echipamente pentru inventariere/08.08.2018
 • terminal portabil – 50 buc.
 •  PV de acceptanță și recepție echipamente tehnologice-echipamente pentru inventariere/17.08.2018
 • set cască cu cablu si adaptor – 50 buc.
 • statie de încărcare baterii tip 1 – 10 buc.
 •  PV de acceptanță și recepție echipamente tehnologice-echipamente pentru inventariere/24.08.2018
 • scanner (cititor coduri de bare) -50 buc.
 • statie de încărcare baterii tip 2  - 13 buc.
 • imprimantă termica – 2 buc.
 • imprimantă RFID – 2 buc.
Activitatea 3 - Achizitie de echipamente IT

Subactivitatea 3.1. Atribuirea contractului de furnizare de echipamente IT

Rezultat:

 • 1 contract de furnizare nr. 700/21.05.2018, furnizor MAGUAY COMPUTERS S.R.L. pentru: echipamente inventariere, echipamente IT, active necorporale.

Subactivitatea 3.2 Recepția și instalarea echipamentelor IT

Rezultate:

 • echipamente IT recepționate și instalate – 40 buc.:
 • PV de receptie FN/25.06.2018.
 • desktop pentru dezvoltare – 12 buc.
 • monitor – 12 buc.
 • server – 2 buc.
 • UPS profesional – 2 buc.
 • router – 2 buc.
 • punct de acces internet (access point) – 4 buc.
 • sistem de stocare in retea (Network Attached Storage) – 2 buc.
 •  PV de acceptanță și recepție echipamente tehnologice-echipamente pentru inventariere/24.08.2018
 • controler retea wireless (wireless controller) – 2 buc.
 • videoproiector profesional portabil – 2 buc.
Activitatea 4 - Achizitie de mobilier

Subactivitatea 4.1. Atribuirea contractului de furnizare de mobilier pentru spațiul care deservește ca punct de lucru

Rezultate:

 • documentația de achiziție aferentă procedurii de atribuire a contractului de furnizare (procedură competitivă):
 • 1 fișa specificații tehnice,
 • 1 anunt de intentie publicat pe site-ul MFE - fonduri-ue.ro publicat în data de 06.07.2018
 • 2 oferte primite,
 • 1 contract de vânzare-cumpărare nr. 1251/24.09.2018 încheiat cu Hansen Studio S.R.L.

Subactivitatea 4.2.  Recepția și montajul mobilierului

Rezultate:

60 articole de mobilier:

 • birouri – 20 buc.,
 • scaune birou - 20 buc.,
 • birou forma L – 1 buc.,
 • canapea – 1 buc.,
 • masa consiliu 12 persoane – 1 buc.,
 • scaune consiliu – 12 buc.,
 • dulapuri – 5 buc.,
 • Proces Verbal de receptie cantitativă și calitativă bunuri mobilier nr. 29/23.12.2018,
 • Proces Verbal de montaj bunuri mobilier nr. 28/23.12.2018.
Activitatea 5 - Achiziție de active necorporale

Subactivitatea 5.1. Atribuirea contractului de furnizare de active necorporale

Rezultat:

 • 1 contract de furnizare nr. 700/21.05.2018, furnizor MAGUAY COMPUTERS S.R.L. pentru: echipamente inventariere, echipamente IT, active necorporale.

Subactivitatea 5.2. Recepția și instalarea activelor necorporale

Rezultate:

 • 1 site de comercializare online a serviciilor / produselor proprii - 1 buc.,
 • 1 PV de acceptanta si receptie nr. 1/25.06.2018,
 • 1 solutie software pentru gestionarea resurselor umane pe proiecte de inventariere - 1 buc.,
 • 1 PV de acceptanta si recepție nr. 2/25.06.2018.

Subactivitatea 5.3. Servicii de Certificare a unui produs informatic

Rezultate:

 • document de certificare produs informatic – 1
 • Certified for Microsoft Dynamics 365 – Optima Group for Optimal Fixed Assets / 23.01.2019.
Activitatea 6 - Certificarea sistemelor de management al calitatii

Subactivitatea 6.1. Atribuirea contractului de servicii de certificare a sistemelor de management al calității.

Rezultat:

 • 1 contract servicii nr. SZU-RO-001/ 05.06.2018, furnizor Novatis Servicii S.R.L.

Subactivitatea 6.2. Prestarea serviciilor de certificare si implementare a sistemelor de management al calității

Rezultate:

 • 1 set Proceduri de lucru, 1 set rapoarte de audit ISO.
 • 1 certificat ISO 27001:2013;
 • 1 certificat ISO 20000:2011;
 • 1 certificat ISO 14001;
 • Proces verbal de acceptanță a serviciilor nr. 1/19.06.2018 la contractul de servicii  SZU-RO-001/ 05.06.2018.
Activitatea 7 -Activități specifice procesului de internaționalizare

Subactivitatea 7.1. Participarea la 4 targuri internationale in calitate de expozant

Rezultate:

 • 1 certificat de participare la 4 targuri emis de furnizorul de servicii International Expert Travel
 • 1 bază de date de prospecte și clienți potențiali
 • PV nr. 1 / 28.02.2019 de acceptanță a serviciilor

Targ 1

 • certificat de participare
 • plan expozițional
 • factura emisa de organizatorul targului catre furnizorul International Expert Travel
 • imagini (fotografii) ale standului si ale Reprezentantelor OPTIMA GROUP la standul expozițional

Targ 2 - Târgul internațional ITC - Summerfair trade show

 • imagini (fotografii) ale standului si ale Reprezentantului OPTIMA GROUP la standul expozițional
 • plan expozițional
 • lista expozanți
 • manualul expozantului
 • factura emisa de organizatorul targului catre furnizorul International Expert Travel

 Targ 3 - Reshoper Praga/ 29.01.2019

 • plan expozițional
 •  imagini (fotografii) ale standului si ale Reprezentantului OPTIMA GROUP la standul expozițional

 Targ 4 - MWC Barcelona/ 25-28.02.2019

 • imagini (fotografii)
Activitatea 8 - Informare și publicitate

Subactivitatea 8.1. Atribuirea contractului de servicii de informare si publicitate

Rezultate:

 •  1 contract de prestări servicii informare și publicitate nr. 426 / 07.05.2018

Subactivitatea 8.2. Publicare anunt incepere proiect

Rezultate:

 • 1 anunț de început al proiectului , publicat în ziarul național „România Liberă”, ediția din data de 11.05.2018.
 • aviz favorabil ADR nr. 64477/04.05.2018 pentru comunicat de presa

Subactivitatea 8.3. Activitati specifice de promovare si publicitate proiect

Rezultate:

 • Etichete autocolante pentru echipamente – 350 buc. - aviz favorabil ADR nr. 73368/30.07.2018
 •  Proces Verbal nr. 2/01.08.2018 acceptanță servicii si recepție produse

Subactivitatea 8.4. Publicare anunt finalizare proiect

Rezultate:

 • 1 anunț finalizare proiect, publicat pe site-ul „România Liberă” https://romanialibera.ro/ / 28.02.2019
 • aviz favorabil ADR nr. 096700/18.02.2019 pentru comunicat de presa
 • Proces Verbal de  acceptanță servicii și recepție produse nr. 4 / 28.02.2019  - anunt finalizare proiect 
 • A fost realizată si amplasată placa permanentă pentru proiect, conform aviz favorabil ADR nr. 097403/25.02.2019 pentru placă permanentă
 • Proces Verbal de  acceptanță servicii și recepție produse nr. 5 / 28.02.2019   - placa permanenta 
Activitatea 9 - Audit financiar proiect

Subactivitatea 9.1. Atribuirea contractului de servicii de audit financiar proiect

Rezultat:

 • 1 contract de servicii conexe de audit nr. 18112806/28.11.2018, furnizor OFIN Consulting SRL

Subactivitatea 9.2. Activitati specifice auditului financiar al proiectelor 

Rezultate:

 • 1 raport constatari factuale pentru CR 1 si CR 2
 • 1 raport constatari factuale pentru CR 3 si CR 4
 • Proces verbal nr. 1 / 08.02.2019
 • 1 raport constatari factuale pentru CR 5
 • 1 raport constatari factuale pentru CR 6 
 • Proces verbal nr. 2 / 28.03.2019
Activitatea 10 - Recrutarea personalului pentru operarea investiției

Subactivitatea 10.1. Publicarea anuntului

Rezultate:

 • 1 anunț de angajare publicat pe site-ul Best Jobs

Subactivitatea 10.2. Organizarea interviurilor și selecția candidaților

Rezultate:

 • centralizator CV-uri candidați selectați pentru interviuri - 1
 • agendă programare interviuri - 3
 • raport de recrutare si selectie – 1

Subactivitatea 10.3. Semnarea contractelor de muncă

Rezultate:

 • 5 contracte individuale de muncă
 • extras REVISAL

Looking for The best solution for investment and automation of selling activities?

EN
RO EN