Захтевати информацију
Контактирајте нас
УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА
Home УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА

1. ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ДЕФИНИЦИЈЕ

Интернет страницу www.optima.ro користи OPTIMA GROUP SRL, румунско правно лице, са седиштем у Б-дул Пацхе Протопопесцу, бр. 81, Сектор 2, Букурешт, регистрован у Уреду трговачког регистра под бр. Ј40/5610/2002, једини регистарски број РО 4735487, компанија која се у даљем тексту назива власником веб странице или компаније.

Интернет страница ввв.оптима.ро представља нашу компанију и њене активности, као и наше производе и услуге.

Следећи термини биће дефинисани на следећи начин:

  • Корисник – свака особа која приступа веб страници или која ће у неком тренутку моћи да се региструје на веб страници, заинтересована за активности ввв.оптима.ро и која се имплицитно обавезује да ће се придржавати овог скупа правила, сноси одговорност за своје/ њене акције на веб страници;
  • Сервис – омогућава кориснику приступ платформи преко које може да шаље захтеве продајном тиму Компаније.

 

2. РЕГИСТРАЦИЈА КОРИСНИКА

За приступ веб страници, односно одељцима за презентацију, није потребна регистрација корисника.

Регистрација података корисника је обавезна само ако он/она затражи одговор путем Контакт форме на ввв.оптима.ро.

Да бисте имали користи од ових услуга које нуди ввв.оптима.ро, обавезујете се и гарантујете следеће:

  1. пружи стварне, тачне и потпуне податке о кориснику, на захтев путем контакт форме веб странице;
  2. чувати или ажурирати податке о регистрацији који су претрпели промене како би били истинити, тачни и потпуни.

Власник сајта задржава право (али не и обавезу) да провери тачност података о регистрацији корисника. Уколико се утврди да су подаци које је корисник пружио нетачни, власник веб странице задржава право да кориснику ускрати приступ услугама које се нуде на сајту, као и одговор на његове захтеве.

Приступањем веб страници и услугама које су стављене на располагање, Корисник гарантује да ће власнику веб странице дати тачне податке, с тим да је искључиво одговоран за дате информације.

 

3. ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА

Коришћење веб странице је дозвољено за коришћење у доброј намери, за добијање информација и за коришћење услуга наведених у чл. 1 горе.

Стилизовани прикази, графичка креација, придружени логотипи и симболи и њихове комбинације са било којом речју или графичким симболом, фотографијама, аудио-видео материјалима, садржајима који се користе на овој веб страници власништво су ОПТИМА ГРОУП СРЛ или је ова компанија стекла право на њихово коришћење. Изузетак представљају информације и графички елементи које региструју корисници, као и графички знакови који припадају другим субјектима.

Ниједан корисник веб странице не може преузети садржај веб странице, интервенисати, модификовати или обрисати његов садржај (текст, слике, логотипе, итд.). Свако кршење овог правила представља кршење ауторских права, жига или било ког другог права интелектуалне својине.

Није дозвољено копирати, умножавати, дистрибуирати, архивирати или чувати, на било који начин, постојеће материјале направљене у комерцијалне сврхе.

Ако постоје одељци на веб локацији у које корисници могу да убацују коментаре и изражавају лична мишљења, слике или друге елементе који су вероватно заштићени правима интелектуалне својине, одговорност за њихов садржај је искључиво на дотичним корисницима.

 

4. ПРОМЕНЕ УСЛУГЕ

Власник ове веб странице задржава право да измени или прекине, привремено или трајно, њен рад или пружене услуге (у целини или само делимично). У овом случају, власник није одговоран за било какву модификацију, суспензију или прекид приступа веб страници и услугама доступним преко ње.

 

5. ОДГОВОРНОСТ

Корисник изричито изјављује да прихвата следеће услове:

1. Коришћење услуга које су доступне на веб страници врши се на његову/њену одговорност

2. Власник веб странице не даје никакву гаранцију да:

  • услуге испуњавају све захтеве корисника;

  • услуге ће бити непрекидне, на време, безбедне или без грешака;

  • програмске грешке ће бити исправљене.

 

6. ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ

Корисник изричито прихвата да администратори веб странице неће бити одговорни за било какву директну, индиректну, случајну, посебну штету или предрасуде, укључујући, али не ограничавајући се на штету услед губитка добити, могућности коришћења, података или друге губитке нематеријалне или немерљиве, последица:

- коришћење или немогућност коришћења услуга ввв.оптима.ро;

- неовлашћени приступ или оштећење преноса или података корисника;

- изјаве или радње треће стране на веб страници;

- било који други проблем у вези са услугама веб странице.

 

7. ОБАВЕШТЕЊЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ

Власници сајтова могу слати обавештења у вези са променама Услова коришћења или другим питањима тако што ће објављивати обавештења корисницима генерално на Сајту.

8. ВИША СИЛА

Власник ввв.оптима.ро није у обавези да се придржава обавеза наведених у Условима коришћења, као резултат узрока ван његове контроле, укључујући, али не ограничавајући се на Божја дела, неповољне временске услове, друге радње или нераде за које администратори веб странице нису одговорни.

9. МЕРОДАВНО ПРАВО

Приступањем овој веб страници, Корисник прихвата да се овај уговор и било који спор у вези са њим регулишу и тумаче у складу са румунским законима, а Корисник се слаже да буде подвргнут искључивој надлежности надлежних румунских судова.

ввв.оптима.ро не гарантује да је садржај ове веб странице подложан законима (укључујући законе о интелектуалној својини) других земаља ван Румуније. Ако корисник приступи овој веб страници изван Румуније, он то чини на сопствену одговорност и искључиво је одговоран за поштовање закона земље у којој се налази.

10. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Ови услови регулишу приступ корисника веб страници ввв.оптима.ро

Ако, након покретања веб странице, буду имплементиране додатне услуге доступне на веб страници, ове услуге ће бити подвргнуте истим правилима и условима садржаним у овим клаузулама, ако неће имати користи од услова који се разликују од ових.

Приступањем овој веб страници прихватате горе наведене услове и сагласни сте да има вредност уговора, прећутно прихваћеног, између корисника и администратора веб странице. Ако не желите да се придржавате горе описаних правила, немојте користити услуге које пружа ова веб локација.