Поискайте информация
Свържете се с нас

Решение за управление на складове (WMS)

Home Решение за управление на складове (WMS)

Optimal Warehouse е цялостно и гъвкаво решение за управление на склад, обхващащо целия спектър от специфични дейности. Това е модерно решение, което позволява получаване на по-добър контрол на операциите и ресурсите, налични в склада, спомагайки за намаляване на разходите, прилагане на проследимост и повишаване на удовлетвореността на клиентите.

Оптималната складова система позволява проследяването и управлението на артикулите от приемането до склада, преминавайки през всички операции по съхранение, инвентаризация, вътрешни трансфери, комисиониране, опаковане, товарене и доставка, като осигурява и преобразуване между различни мерни единици.

ПОВИШАВАНЕ НА ТОЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, СВЪРЗАНА СЪС СКЛАДОВЕ И ЛОГИСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ
Optimal Warehouse позволява ефективно управление на различни видове продукти и техните свойства. Решението позволява дефинирането и управлението на логическата структура на складовото пространство, така че дейностите в склада да бъдат по-ефективни, а точността на информацията – възможно най-коректна.
ОПТИМАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА СТОКИТЕ В СКЛАДА
Съхранението на стоките може да се извършва по предложения на Optimal Warehouse, който може да изчисли по определени входни данни кой е оптималният начин за разполагане или това може да стане според предпочитанията на този, който е получил стоките.
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ОПТИМАЛНОТО СКЛАДОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИТЕ СОБСТВЕНИ БИЗНЕС ИЗИСКВАНИЯ
Optimal Warehouse е напълно персонализирано решение, което може да се адаптира към изискванията на всеки отделен клиент. Решението се възползва от интуитивен интерфейс и може да бъде интегрирано с всяко ERP, разработено с помощта на най-новите технологии в областта.
ПОВИШАВА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА КЛИЕНТИТЕ ПОРАДИ УВЕЛИЧЕНАТА НАЛИЧНОСТ
Optimal Warehouse предоставя възможност за прогнозиране на продажбите и навременна подготовка на пратки въз основа на движенията на складовите наличности. По този начин решението гарантира повишаване на способността за осигуряване на клиентски поръчки чрез намаляване на ситуациите на липса на наличност, което имплицитно води до повишаване на клиентската удовлетвореност.
Основните дейности, обхванати от системата Optimal Warehouse:
 • Приемане на стоки - решението автоматизира дейностите, свързани с покупки, получаване и връщане на стоки;
 • Управление на запасите – Optimal Warehouse позволява управление на операциите, свързани с движението на стоки и опаковки вътре в склада или складовите центрове;
 • Организация и проследяване на задачите - решението проследява дейността на всички оператори в склада, като същевременно управлява задачите по ефективен начин;
 • Обработка, събиране и доставка на поръчки - Optimal Warehouse позволява обработка на поръчки на бенефициенти заедно с разпределение на запаси, управление на дейности по комисиониране, операции по сортиране, опаковане, консолидация и товарене;
 • Свързване и интеграция - Optimal Warehouse може да се интегрира с ERP системи, платформи за електронна търговия или със софтуерни решения на куриерски компании за автоматично генериране на AWB;
 • Управление на баркодове - Optimal Warehouse позволява управление на етикети, баркодове и използване на мобилни терминали за автоматизиране на дейности.
Стъпки на изпълнение:
Първоначален анализ
Бюджетно планиране
Дизайн
развитие
Тестване и внедряване
Пилот
Поддръжка, услуги след внедряване
Резултати, получени след внедряването на решението Optimal Warehouse:
 • 50% изключени връщания;
 • 99% коректни доставки;
 • 30% повишаване на производителността на служителите;
 • 30% увеличаване на броя на доставките;
 • 99% точност на запасите;
 • 100% проследимост;
 • 35% оптимизиране на пространството;
 • 60% намаляване на времето за инвентаризация.
Бенефициенти, за които сме внедрили ОПТИМАЛНО СКЛАДОВО решение
Индустрии
НА ДРЕБНО
КОМУНАЛНИ УСЛУГИ
IT & ТЕЛЕКОМ
КОНСТРУКЦИИ
ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
МЕДИИ И РЕКЛАМА
АВТО И АКСЕСОАРИ
ФАРМАЦИЯ И КОЗМЕТИКА
FMCG
ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ
ДИСТРИБУЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО
Над 200 клиента, с които работим:
Нашите клиенти