Поискайте информация
Свържете се с нас
Оптима Груп, пазарен лидер на услуги за активна инвентаризация
Optima Group е лидер на румънския пазар в областта на изнесените услуги за инвентаризация на дълготрайни активи, изпълнявайки проекти за компании, които притежават между няколкостотин и няколкостотин хиляди географски разпределени активи. Всяка година работим с компании от различни сфери на дейност като търговия на дребно, банки, комунални услуги, обществени институции, телекомуникации, хотели, търговски центрове, офис сгради, медицинския сектор или други индустрии.
#1
за инвентаризация на дълготрайни активи в Румъния
80%
от румънския пазар на външни инвентарни услуги
> 3.000.000
активи, подлежащи на инвентаризация годишно
Top 10
най-големите проекти за инвентаризация на дълготрайни активи в Румъния
> 3000
от местоположения, подлежащи на инвентаризация всяка година
> 600
мобилни терминали от последно поколение

Как работи?

Всички компании управляват различни видове активи, които им позволяват да работят повече ефективно и бъдете по-конкурентоспособни. Правилното отчитане на активите е от съществено значение за всеки организация, която има както счетоводни, данъчни последици, така и свързана с информацията изисквания.

Аутсорсингът на инвентаризация на дълготрайни активи и материални запаси е услуга, която е адресирано до всички компании с много активи и което им позволява да получат, в рамките на a много кратко време, правилно състояние на наследството както от счетоводство, така и логистична гледна точка.
Защо да възлагате инвентаризация на дълготрайни активи на Оптима Груп?
Оборудване
Разполагаме с екипи от специалисти по инвентаризация на дълготрайни активи, оборудвани с ръчни терминали, баркод принтери и друго специализирано оборудване.
Методика
Адаптираме методологията според спецификите на всеки бенефициент.
Географско разпространение
Ние сме в състояние да изпълняваме проекти за активна инвентаризация с национално покритие в кратък период от време.
Екип
Нашият екип за управление на проекти има опит в множество проекти, обучава голям брой агенти, повечето от тях с дългогодишен опит в тази област, агенти, които можем да мобилизираме за кратък период от време.
Опит
Being the undisputed leader on the Romanian market for fixed asset inventory, we have extensive experience with prestigious beneficiaries.
Независимост
Независимост и безпристрастност – получените резултати са справедливи и обективни.
Софтуерно решение
Платформата за инвентаризация на дълготрайни активи Optima позволява проследяване на инвентара в реално време.
Разходи
0 разходи за човешки ресурси и оборудване на бенефициента.
точност
Извършваме бърза и точна инвентаризация на ДМА.
Въз основа на опит, изграден след стотици проекти, екипът на Optima Group
е усъвършенствал с течение на времето надеждна процедура за инвентаризация, която осигурява максимално ниво на точност в специалните условия на всеки проект. Етапите на всеки дълготраен актив проект за инвентаризация са както следва:

На всеки етап консултантите на Оптима Груп ще изготвят персонализиран план за дейността, който взема предвид спецификата на наследството, местоположението и приложимите процедури от всеки бенефициент. Всички тези дейности ще представляват процедура за инвентаризация, която ще бъде прилага се еднакво от всички екипи за инвентаризация.


Идентификацията на активите се основава на етикети с баркод или RFID етикети, които вече са приложени или се прилагат приложени от екипа на Оптима Груп, които се сканират с приложението Cinque инсталиран на мобилни терминали с RFID скенер или четец. След сканирането на всички активи на сайта е завършен, данните се синхронизират в BackOffice Cinque приложение, където се правят сравнения със ситуацията в записа и инвентара списъците са попълнени.
Идентифицирането на активите от инвентаризационните екипи се извършва по един от следните методи:

· Чрез сканиране на етикет с баркодове или RFID етикет, който вече е приложен към организацията активи, като тези етикети се разпознават въз основа на номенклатура от елементи, заредени в мобилни терминали;

· Ако такъв етикет не съществува, е необходимо да се използва друга уникална идентификация критерий, като сериен номер (за ИТ обекти) или инвентарен номер, кодиран цифрово и отбелязани върху актива. Тази информация може да се въведе от клавиатурата на мобилен терминал в приложението Cinque;

· Ако няма информация, свързана с отделните обекти, която може да се използва
идентифицират активите, ще бъде проведена идентификационна процедура, която взема предвид отчитат спецификата на наследството;

· За всеки обект на наследство, софтуерното приложение Cinque събира на място допълнително до самото съществуване на съответния обект, допълнителна описателна информация, т.н като: сериен номер, марка, модел, производител, размери, но също и от контекст: на точно местоположение на обекта (на ниво стая/офис/етаж), потребителя на обекта. През процедурата, агентите също ще въведат в терминала информация за обектите работно състояние, за да могат да се правят предложения за бракуване.
Процедурата за инвентаризация, използвана от Оптима Груп, позволява откриването и коригирането на всякакви възможни човешки грешки, включени в процеса на инвентаризация. Ако организацията поддържа номенклатури на дълготрайни активи и инвентарни позиции на ниво местоположение, по качване на тези данни в мобилните сканиращи терминали, след завършване на полето във всяко местоположение могат да се изготвят списъци с липсващи елементи, които ще бъдат валидирани с
регионалния представител на организацията.

Всички добавки, идентифицирани от екипа за инвентаризация на място, също ще бъдат валидирани, това първоначално етапът на валидиране е част от етапа на съгласуване на ниво местоположение. След централизация на всички локации, ще се извърши етап на прецизиране на проверките, на ниво на цялата база данни, базирано на алгоритми, разработени от Cinque, които позволяват a много високо ниво на ефективност и точност.
Чрез аутсорсинг на дейността по инвентаризация, няма нужда да прекъсвате текущата дейност, независимо от участващите отдели. Нашите агенти имат богат опит и в двете провеждане на оперативната процедура и работа с клиентския персонал за намаляване на дискомфорт, създаден от специфични инвентарни дейности.
Цената за извършване на процеса на инвентаризация на дълготрайните активи обикновено се определя като цена за актив подложен на инвентаризация или като фиксирана цена за целия проект. Следователно, на крайната цена е напълно прозрачна и известна предварително.
Бенефициенти, на които сме предоставили услуги по инвентаризация на складови наличности
Индустрии
БАНКИ И ЗАСТРАХОВКИ
НА ДРЕБНО
КОМУНАЛНИ УСЛУГИ
ОФИС СГРАДИ
ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
ТЕЛЕКОМ И ИТ
Направи си сам
ФАРМАЦИЯ И КОЗМЕТИКА
ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ЛОГИСТИКАТА
ХОТЕЛИ
МЕДИЦИНСКИ ЧАСТИ
Опции и свързани услуги
Други услуги, които можем да предложим:
доставка на оборудване за инвентаризация на ДМА - баркод принтери, преносими терминали, софтуерно решение
консумативи за инвентаризация на ДМА - различни видове етикети и баркод принтери
опис на ДМА с RFID
класическата инвентаризация на дълготрайни активи, извършена по традиционен начин, без използване на баркодове или RFID тагове
Над 200 клиента, с които работим:
Нашите клиенти